Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредн професор, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Графички дизајн, кандидат мр Слободан Вукићевић