Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredn profesor, uža naučna oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Grafički dizajn, kandidat mr Slobodan Vukićević