Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Фармакологија и фармација, кандидат доц. др Драгана Дракул