Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга превоза за потребе међународног симпозијума Agrosym 2023”