Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент ужа научна област Менаџмент, кандидат др Горан Митровић