Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Предузетничка економија, кандидат Јелена Марјановић