Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Монетарна економија, кандидат Дајана Ковачевић, мр