Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга колективног осигурања запослених” за потребе Педагошког факултета у Бијељини