Интерни конкурс за избор декана Факултета физичког васпитања и спорта Пале