Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну област Специфичне књижевности (Србистика), кандидат др Владан Бартула