Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Специфични језици (Англистика), кандидат др Светлана Обрадовић