Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка средстава за одржавање чистоће“ за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву