Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Грађанско право, кандидат др Драгана Дамјановић