Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну/умјетничку област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралштва), кандидат доц. др Љубо Шкиљевић