Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralštva), kandidat doc. dr Ljubo Škiljević