Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације, кандидат Саша Лалић, ма