Извjештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Ауторско право и право индустријске својине, кандидат др Свјетлана Ивановић