Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Аца Гајевића