Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Историја новог вијека, кандидат др Славиша Вулић

Прилог: Извјештај