Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата Тање Јакишић, ма