Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата Нина Манојловића