Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1058/22 од 30.03.2022. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установана и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-144-XXХV/22 од 26.05.2022. године,  расписује се: