Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1058/22 od 30.03.2022. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovana i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-144-XXHV/22 od 26.05.2022. godine,  raspisuje se: