Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Грађанско право и грађанско процесно право, кандидат мр Тијана Баћовић

Прилог: Извјештај