Образац реализације оквирног споразума за јавну набавку „Набавка услуга колективног осигурања запослених“ за потребе Педагошког факултета Бијељина