Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента, на ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија, кандидат Селена Ћевриз