Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje asistenta, na užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija, kandidat Selena Ćevriz