Позив на подношење приједлога за програм Еразмус+ за 2022. годину

Европска комисија је објавила позив за подношење приједлога за програм Еразмус+ за 2022. годину са укупним буџетом од 26 милијарди евра.

Позив обухвата сљедеће акције:

 • Кључна акција 1 (КА1) – Мобилност појединаца за учење
 1.     Мобилност појединаца у областима образовања, обуке и младих
 2.     Активности учешћа младих
 3.     DiscoverEU – Акција укључивања
 4.     Виртуелне размјене у високом образовању и млади
 • Кључна акција 2 (КА2) – Сарадња између организација и институција

–        Партнерства за сарадњу:

 1. Партнерства за сарадњу
 2.  Мала партнерства

–        Партнерства за изврсност:

 1. Центри за професионалну изврсност
 2. Еразмус+ учитељске академије
 3. Еразмус Мундус акција

–        Партнерства за иновације:

 1. Савези за иновације
 2. „Forward-looking“ пројекти
 3. Изградња капацитета у високом образовању, стручном образовању и обуци, омладини и спорту
 4. Непрофитни европски спортски догађаји
 • Кључна акција 3 (КА3) – Подршка развоју политике и сарадњи
 1.  Европски млади заједно
 • Jean Monnet акције:
 1.   Jean Monnet у области високог образовања
 2.   Jean Monnet у другим областима образовања и обуке – Активности Jean Monnet

Организације из земаља изван ЕУ могу учествовати у одабраним акцијама програма Еразмус+, те се називају „партнерске земље“.

Универзитет у Источном Сарајеву испуњава услове да учествује у одређеним активностима Еразмус+ програма и спада под регион 1 – Западни Балкан, а отворени позив није намијењен појединцима, већ институцијама.

Молимо све заинтересоване потенцијалне координаторе са Универзитета у Источном Сарајеву да о својим пројектним приједлозима обавијесте Канцеларију за науку, истраживање и развој Универзитета, те процес апликације реализују у складу са прописаним интерним актима.

Позив на свим службеним језицима ЕУ можете пронаћи на линку у наставку: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217

Еразмус+ водич за 2022. годину доступан је на линку: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022

За сва додатна питања можете контактирати Канцеларију за науку, истраживање и развој Универзитета.