Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга одржавања канцеларијске опреме (рачунара и фотокопир апарата)“ за потребе Педагошког факултета у Бијељини