13 научних скупова Универзитета у Источном Сарајеву на листи категорисаних научних скупова у Републици Српској у 2021. години

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, у складу са одредбама Правилника о мјерилима за остваривање и финансирање Програма одржавања научних скупова, објавило је категоризацију и класификацију научних скупова у Републици Српској за 2021. годину, а тринаест научних скупова чланица Универзитета у Источном Сарајеву налази се на овој листи.

Према укупном броју бодова научни скупови се категоришу у три категорије. Према значају и утицају на развој науке, научни скупови класификују се на: 1. Међународни научни скуп од посебног значаја, 2. Међународни научни скуп,3. Научни скуп са међународним учешћем, 4. Научни скуп републичког значаја и 5. Студентски научни скуп.

Дванаест научних скупова Универзитета у Источном Сарајеву који су у претходном периоду били категорисани и класификовани задржали су ту позицију, док је један научни скуп по први пут категоризован.

Прва категорија:

  1. Међународни научни скуп од посебног значаја – „AGROSYM“ Пољопривредног факултета Источно Сарајево
  2. Међународни научни скуп INFOTEH Jahorina“ Електротехничког факултета Источно Сарајево, „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“ Саобраћајног факултета Добој,„Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMET-a“ Машинског факултета Источно Сарајево, „Научни скуп поводом Дана Правног факултета“ Правног факултета Пале и „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ Технолошког факултета Зворник
  3. Научни скуп са међународним учешћем „Јахорински пословни форум“ Економског факултета Пале

Друга категорија:

  1. Научни скуп републичког значаја – „ЕКОНБИЗ“ Факултета пословне економије Бијељина, „Научно-технолошке и друштвене промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања“ Педагошког факултета Бијељина и „Наука и стварност“ Филозофског факултета Пале
  2. Научни скуп са међународним учешћем – „Математичка конференција Републике Српске“ Факултета за производњу и менаџмент Требиње, „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“ у организацији Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву

Трећа категорија:

  1. Научни скуп републичког значаја – „Српско писано наљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума“ Филолошког факултета у Бањој Луци, Филозофског факултета Пале, Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске и Друштва историчара „Др Милорад Екмечић“

 

Научни скуп „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“, у организацији Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, у склопу манифестације „Дани Војина Комадине“ је након два узастопна одржавања (децембар 2019. и 2020. године), први пут категоризован у другу категорију научних скупова и класификован као научни скуп са међународним учешћем.

Током прва два скупа, чланови научног одбора су били угледни научни радници из области музичке умјетности и хуманистичких наука из: Русије, Украјине, Бугарске, Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине. Од презентованих 46 научноистраживачких радова, у зборницима радова (штампане публикације – 2020. и 2021. године) су публикована три пленарна предавања и укупно 35 радова – из области музикологије, музичке теорије, музичке педагогије, музичке педагогије и извођаштва, музике свијета – аутора из Русије, Украјине, Србије, Црне Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине, који су различито категорисани: 13 оригиналних научних чланака, 20 прегледних научних чланака, једно кратко саопштење и један информативни прилог.

Листу категорисаних научних скупова у Републици Српској можете погледати овдје.