Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Хортикултура (Воћарство, Виноградарство и винарство), кандидат Тијана Бањанин