Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуга црпљења септичке јаме и отпадних вода“ за потребе Електротехничког факултета Источно Сарајево

Прилог: Одлука