Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga crplјenja septičke jame i otpadnih voda“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Odluka