Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, кандидат мр Ацо Гајевић

Прилог: Извјештај