Сарадња Пољопривредног факултета и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС кроз два програма

На Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, отпочела је реализација два програма.

Ријеч је о дијелу програма „Унапређење квалитета кабасте и концентроване сточне хране произведене и спремљене на фармама пољопривредних произвођача“ на основу којег право на подстицајна средства за анализу квалитета сточне хране произведене и спремљене на фармама имају пољопривредна газдинства посредством овлашћене институције.

Трајање програма обухвата период од јула 2021. до 2025. године, са могућношћу продужења. Контрола сточне хране произведене на фармама спроводила би се сваке године. За 2021. годину биће урађено 315 узорака сточне хране.

Анализа квалитета сточне хране обављаће се у Лабораторији за испитивање квалитета сточне хране Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву која je снабдјевенa потребном опремом, као и пратећим прибором и резервним материјалом, неопходним за физичко – хемијске анализе узорака сточне хране.

Кадровски потенцијал обезбјеђује да лабораторија може одговорити на сваки захтјев корисника, не само у погледу поузаданости и правовремености резултата испитивања, него и у погледу стручног тумачења добијених резултата.

Овим програмом биће обухваћена хранива која су произведена на фармама: сијено, сјенажа, силажа, угљикохидратна – енергетска концентрована хранива, протеинска, концентрати произведени на фарми, ТМП – комплетан оброк за животиње.

Такође, Пољопривредни факултет почео је са реализацијом дијела програма под називом „Програм педолошких анализа земљишта у Републици Српској 2018-2021. година“.

Захваљујући лабораторијским капацитетима Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, у текућој школској години анализe ће бити вршене у Лабораторији за контролу плодности земљишта која посједује сву неопходну лабораторијску опрему, неопходан материјал, као и знање запосленог особља у контексту реализације и интерпретације, односно тумачења добијених анализа, те формирања препорука за крајње кориснике услуга.

Приликом узимања просјечних узорака земљишта, на самој локацији узорковања снимљене су географске координате мјеста узимања узорака уз помоћ GPS уређаја, потом се у лабораторијским условима извршавају анализе основних параметара плодности земљишта: киселост (pH), азот (N) или хумус (%), фосфор (P) и калијум (K), те се интерпретирају резултати анализе контроле плодности земљишта и дају препоруке  за употребу минералних и органских ђубрива, те примјену агротехничких мјера за евентуалну поправку плодности земљишта.