Реализација прве етапе билатералног научноистраживачког пројекта између БиХ и Словеније

У периоду од 10. до 22. октобра 2021, у оквиру реализације прве етапе билатералног научноистраживачког пројекта између Републике Словеније и Босне и Херцеговине (Република Српска), професори и асистенти Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Катедре за географију (коориднатор пројекта проф. Др Милица Пецељ, члан доц. Др Јелена Голијанин, асистент МАС Раде Ивановић и млади истраживач МАС Санда Шушњар), боравили су у Љубљани, у посјети Одсјеку за географију Филозофског факултетa Универзитета у Љубљани.

У првој фази реализације пројекта Процјена биоклиматских услова у Босни и Херцеговини и  Словенији, одржан је низ састанака у циљу успјешне организације и координације планираних пројектних задатака.

Том приликом уприличена је званична посјета Одсјеку за географију, Филозофског Факултета Универзитета у Љубљани, посјета Универзитету Приморска у Копру и Факултету за туристичке студије Универзитета Приморска, посјета Агенцији за животну средину Републике Словеније (ARSO), упознавање са мрежном структуром метеоролошких и мобилних метеоролошких станица у Љубљани и реализована теренска истраживања на простору града Љубљане и Националног парка „Триглав“.