Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка робе за потребе бифеа“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука