Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуге осигурања: ЛОТ 1 осигурање имовине, ЛОТ 2 осигурање радника’, ЛОТ 3 каско осигурање возила’, ЛОТ 4 осигурање студената“ за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Образац