Одржана XXII сједница Сената

У четвртак, 30. септембра, одржана је двадесетдруга сједница Сената Универзитета у Источном Сарајеву, којом је предсједавао ректор проф. др Милан Кулић.

На сједници су усвојене одлуке о изборима у академска звања, те је ријешено по захтјевима за преиспитивање претходних одлука о изборима у академска звања.

Утврђен је приједлог за избор дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске.

На сједници су донијете одлуке по поступку за утврђивање одговорности за повреду основних начела Кодекса професионалне етике Универзитета у Источном Сарајеву.

Разматран је и усвојен Нацрт Статута Универзитета у Источном Сарајеву.

Усвојена је листа одговорних наставника и сарадника за академску 2021/2022. годину на првом, другом и трећем циклусу студија на факултетима/академијама Универзитета.

Разматран је и усвојен Академски календар и Календар наставе за академску 2021/2022. годину.

Усвојени су извјештаји о подобности тема за израду докторских дисертација.

Разматран је и усвојен Приједлог Правилника о организовању трећег циклуса студија Биоинжењеринг и медицинска информатика, на Електротехничком, Медицинском и Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Чланови Сената су разматрали и усвојили  Правилник о допунама Правилника о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву (усвајање Листе категорија документарне грађе са роковима чувања на Универзитету у Источном Сарајеву).

Такође, разматране су и усвојене Измјене и допуне Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, као и Правилник о организовању и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву.

Чланови Сената су разматрали и друга текућа питања.