XII Међународни пољопривредни симпозијум „AGROSYM“

Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, заједно са својим партнерима Пољопривредним факултетом из Београда и Медитеранским агрономским институтом из Барија, а у сарадњи са 35 институција из земље и свијета, организује XII Међународни пољопривредни симпозијум „AGROSYM“ у периоду од 07. до 10. октобра 2021. године.

За скуп је пријављено 688 радова из 80 земаља свијета из области пољопривредних и шумарских наука, екологије и заштите животне средине, производње и прераде хране.

Три уводна рeферата  ће презентовати научни радници из Грчке и Сједињених Америчких Држава. Рад ће се организовати паралелно у седам секција и усмено ће бити презентована 153 научна рада. Помоћу постер секција ће се презентовати 532 рада. На скупу ће бити презентовано неколико пројеката из области пољопривредних наука који су у току или тек треба да се реализују, а за дипломиране инжењере шумарства ће се организовати предавања на тему: „Заштићена шумска подручја у Републици Српској и Натура 2000“.

И ове године ће се организовати концерт у сарадњи са Музичком академијом Универзитета у Источном Сарајеву, као и излети за учеснике скупа.

Скуп ће бити организован на Јахорини у хотелима Термаг и Вучко.

Више информација се може добити на сајту скупа (http://agrosym.ues.rs.ba).