XII Međunarodni polјoprivredni simpozijum „AGROSYM“

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zajedno sa svojim partnerima Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda i Mediteranskim agronomskim institutom iz Barija, a u saradnji sa 35 institucija iz zemlje i svijeta, organizuje XII Međunarodni poljoprivredni simpozijum „AGROSYM“ u periodu od 07. do 10. oktobra 2021. godine.

Za skup je prijavlјeno 688 radova iz 80 zemalјa svijeta iz oblasti polјoprivrednih i šumarskih nauka, ekologije i zaštite životne sredine, proizvodnje i prerade hrane.

Tri uvodna referata  će prezentovati naučni radnici iz Grčke i Sjedinjenih Američkih Država. Rad će se organizovati paralelno u sedam sekcija i usmeno će biti prezentovana 153 naučna rada. Pomoću poster sekcija će se prezentovati 532 rada. Na skupu će biti prezentovano nekoliko projekata iz oblasti polјoprivrednih nauka koji su u toku ili tek treba da se realizuju, a za diplomirane inženjere šumarstva će se organizovati predavanja na temu: „Zaštićena šumska područja u Republici Srpskoj i Natura 2000“.

I ove godine će se organizovati koncert u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i izleti za učesnike skupa.

Skup će biti organizovan na Jahorini u hotelima Termag i Vučko.

Više informacija se može dobiti na sajtu skupa (http://agrosym.ues.rs.ba).