Одлука о поништењу поступка за јавну набавку „Набавка услуге одржавања возила – ЛОТ 2“ за потребе Медицинског факултета у Фочи

Прилог: Одлука