Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга штампања” за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру програма “Европска мрежа предузетништва Републике Српске – ЕУНОРС”