Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka usluga štampanja” za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru programa “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske – EUNORS”