Одржана 46. сједница Управног одбора

На 46. сједници Управног одбора, одржаној 16. јула 2021. године у просторијама Ректората, усвојен је Извјештај о финансијском пословању за 2020. годину и проведеним јавним набавкама факултета и Универзитета у Источном Сарајеву за 2020. годину.

Дата је сагласност за покретање и спровођење јавне набавке радова на изградњи  Факултета физичког васпитања и спорта Пале, у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1789/21 од 17.06.2021. године.

Донијета је Одлука о утврђивању висине новачног износа „Ректорске награде“ за студенте, у износу од 200 конвертибилних марака.

Донијета је Одлука о утврђивању висине награда за остварене посебне резултате у научноистраживачком и умјетничком раду, који доприносе развоју и међународном позиционирању Универзитета, у току календарске 2020. године, у категоријама: 1. Научни радови, 2. Научне монографије и поглавља у научним монографијама, 3. Укупна цитираност радова и истраживача у Web of Science цитатној бази и 4. Умјетнички рад.

Донијета је Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину.

Чланови Управног одбора разматрали су и о другим текућим питањима.