Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка лабораторијаке опреме – ЛОТ 1” за потребе Медицинског факултета Фоча