Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka laboratorijake opreme – LOT 1” za potrebe Medicinskog fakulteta Foča