Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације, кандидат мр Мирко Стојчић

Прилог: Извјештај