Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije, kandidat mr Mirko Stojčić

Prilog: Izvještaj