Промовисан нови мастер студијски програм Еколошки мониторинг слатких вода на Технолошком факултету

Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву у петак, 11. јуна 2021. године, организовао је Дан отворених врата поводом презентације новог мастер студијског програма Еколошки мониторинг слатких вода који ће од школске 2021/2022 године бити организован на Технолошком факултету у Зворнику.

Мастер програм је развијен у оквиру ERASMUS+ ECOBIAS пројекта у области изградње капацитета у високом образовању. У реализацији пројекта учествује 11 универзитета из пет земаља (Црна Гора, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Њемачка), а координатор је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

Звање које се добија завршетком овог мастер програма је Мастер екологије (300 ECTS), a услов за упис су завршене академске студије првог циклуса студијског програма Биологија или Екологија са освојених 240 ECTS бодова, или студијског програма из друге сродне области попут техничких и биотехниочких наука уз спровођење поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова и поштовање одредби Правила о студирању на другом циклусу студија која се односе на услове уписа.

Технолошки факултет Зворник ће добити значајну лабораторијску опрему за ефикасно еколошко праћење и биопроцјену слатководних екосистема. Поред постојеће опреме коју Факултет посједује, додатна опрема је намијењена за узорковање, микробиолошка испитивања, као и додатна техничка опрема за анализу добијених података.

Укупан буџет пројекта износи око милион евра, а буџет Технолошког факултета Зворник износи око 70.000 евра, од чега је 25.000 евра планирано за набавку опреме.